PERMOHONAN PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT 1 MALAYSIA (PR1MA)

PERMOHONAN PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT 1 MALAYSIA (PR1MA)

12 1442
wangiangaharupalmabrand iklanmurah

PERMOHONAN PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT 1 MALAYSIA (PR1MA) | Program Perumahan Rakyat 1Malaysia telahpun dilancarkan. Bagi yang berminat anda bolehlah cuba untuk memohon. Tarikh pendaftaran bermula dari 30 September 2011 sehingga 13 Oktober 2011. Sebanyak 420 unit rumah bersaiz 815 kaki persegi berharga RM120,000.00 dan 140 unit rumah bersaiz 1,006 kaki persegi berharga RM150,000.00. Lokasinya di Presint 11, Putrajaya. Untuk makluman semua, sehingga kini lebih 400 permohonan telah diterima oleh PR1MA. Anda boleh baca maklumat lanjut dibawah.

MENGENAI PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MALAYSIA (PR1MA)

Tujuan

Tujuan pelaksanaan PR1MA adalah untuk meningkatkan akses golongan berpendapatan sederhana kepada perumahan kos sederhana serta menggalakkan pemilikan hartanah kediaman.

Latar Belakang

Penyediaan perumahan kepada setiap lapisan masyarakat kini dilaksanakan oleh Kerajaan dan pihak swasta. Peranan pihak Kerajaan lebih tertumpu kepada penyediaan kemudahan perumahan awam kos rendah bagi golongan berpendapatan rendah sementara pihak swasta pula menumpukan kepada pembangunan projek perumahan bagi kategori perumahan yang lain.

Pada masa ini terdapat jurang yang ketara dalam penyediaan rumah kategori kos sederhana dalam lingkungan harga RM150,000 hingga RM300,000 terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Kekurangan penawaran rumah kos sederhana disebabkan oleh kecenderungan pemaju-pemaju swasta membangun projek perumahan kos tinggi yang memberi pulangan yang lebih besar.

Rasional

Sebagai satu inisiatif strategik untuk memenuhi keperluan perumahan segolongan besar rakyat, Kerajaan mengambil langkah melaksanakan PR1MA bagi menyediakan rumah kos sederhana bertujuan khusus untuk mengisi jurang keperluan masyarakat dalam kumpulan berpendapatan isi rumah di bawah RM6,000 sebulan.

Kaedah Pelaksanaan

Program ini akan dilaksanakan melalui kaedah Kerjasama Awam Swasta (Public Private Partnership). Melalui kaedah ini, Kerajaan dan pihak swasta termasuk institusi kewangan akan menggembeling tenaga dan sumber ke arah menepati matlamat menyediakan rumah yang bukan sahaja mampu dimiliki malah berkualiti demi kesejahteraan dan keselesaan para penghuninya.

SYARAT-SYARAT WAJIB SEBELUM MEMOHON

  • Warganegara Malaysia. Malaysian Citizen.
  • 21 Tahun Ke atas. 21 Years old and above.
  • Bekerja ATAU Menetap di Putrajaya. Working OR Living in Putrajaya.
  • Pendapatan Isi Rumah (Bujang / Suami dan Isteri) tidak melebihi RM6,000. Household income (Single / Husband and Wife) does not exceed RM6,000.
  • Pengundi Berdaftar di Parlimen Putrajaya (P.125) Registered Voter in Putrajaya Parliament Constituency (P.125)

Sila ambil perhatian, mana-mana permohonan yang tidak menepati syarat-syarat di atas TIDAK AKAN DIPROSES sama sekali! Please take note that any application which does not conform to the above conditions WILL NOT BE PROCESSED at once!

[UPDATE] Kemaskini Sehingga 11 Mac 2013:

kriteria kelayakan

dokumen yang diperlukan